Necip Fazıl’a
Gönderilen Mektuplardan
Örnekler
(5)

Kötü Dostlar’ın Mektubu:

Muhterem Üstadımız,

Malumunuz olan siyasi kanaatimizin değişmediğini ve değişmeyeceğini elbette takdir buyurursunuz. Bu bakımdan Büyük Doğu’nun ikinci sayısının size arzettiğimiz ve muvafakatinizi lutfettiğiniz sıtratejiyi muvafık düşmediğine ayrıca bu sayının en yakın çevremizi de çok derin bir üzüntüye sevkettiğine şahit oluyoruz.

Bundan böyle dergiden bizi affetmenizi, yazılarımızı yayınlamamanızı istirham ediyoruz.

Bunları size karşı beyan bizim için çok güç olmuştur, üzgünüz.

Kendimizi sonuna kadar B.D. davasının mensubu saymak, bundan böyle de boynumuzun borcudur. Bundan emin olmanızı dileriz.

Saygı ve bağlılıklarımızla.

20 Mayıs 1978

A. Erdem Beyazıt Bahri Zengin M. Akif İnan

 

Rasim Özdenören

 

Reşat Aksoy

__________________
(Rahmetli Cahit Zarifoğlu bu belgeyi imzalamamıştır.)

T. Kutsi Makal’ın Mektubu:

27.7.1979

Sayın
Necip Fazıl Kısakürek
Büyük Şair ve Yazar
İstanbul

Muhterem Üstadımız,

28 Nisan’dan başlayarak “Orta Doğu ” da günlük yazmanız bizi son derece mes’ut ve memnun etmiştir. Milletimizin iftihar ettiği değerli kaleminiz iki ayı aşkın zaman içinde gazetemizi değerlendirmiş ve şeref kazandırmıştır. Minnet ve şükranlarımızı arzederim.

İnşaallah şartlar elverdiğinde yeniden beraber olmak sevincini yaşayıp birlikte hizmet vereceğiz.

Sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunarım.

Tahir Kutsi Makal
Genel Yayın Müdürü