Necip Fazıl’a
Gönderilen Mektuplardan
Örnekler
(3)

Sultan Abdülaziz’in Torunu Mahmut Şevket Efendi’nin Mektuplarından Satırlar:

Sultan Abdülaziz’in torunu Mahmut Şevket Efendi Hazretlerinin Fransa’dan yazdığı mektuplarında Üstaz, büyük mücahid Necip Fazıl beyefendi hakkındaki yazdığı satırlar aynen aşağıdadır.

4.8.968 tarihli mektubundan:

“Necip Fazıl’ın Sultan Vahidüddin için Bugün gazetesinde yazdıklarını dikkatle takip ediyorum. Maalesef gazete sıra numarasiyle muntazaman gelmediği için bazı eksik nüshaları var herhalde. Sizden rica edip eksikleri isteyeceğim, lütfedeceğinizden eminim. Şimdiye kadar kimsenin yazmağa cesaret edemediği şeyleri tarihimiz huzurunda yazıdığı için Necip Fazıl’a kalben müteşekkir ve minnettarım. Teşekkürlerini kendisine takdim etmek isterim. Ama bilmem ki, rahatsız eder miyim? Şimdiye kadar okuduklarım aliyyül-âlâ… Bakalım sonu nasıl gelecek?”

17.8.968 tarihli mektubundan:

“Necip Fazıl’ın Bugün gazetesinde Sultan Vahidüddin için tarih huzurunda yazıdığı hakikatlere hayranım. Kendisine minnet ve teşekkürlerimi ifadeye acizim. Maalesef bana gelmeyen bu gazetenin sayıları eksiktir. Bir kaç nüsha gelmedi.”

28.11.968 tarihli metubundan:

“Lütfen gönderdiğiniz Sultan Vahidüddin hakkındaki kitap için size çok çok teşekkür ederim. Necip Fazıl’a dahi minnettarım. Lakin kendileri de muhakkak takdir ederler ki, çok eksikleri var. Çok temenni ederim ki bunları da o tamamlar. Ve büyük babam için de yazdıklarını tashih eder. O zat mert bir insandır. Bunu yapacağına ümitvârım.”

Ahmed Dallı’nın Mektubu:

İstanbul, 16 Ocak 1970

Sayın Necip Fazıl Kısakürek,
Babıâli Caddesi Çatalçeşme Sokak
Aydınlık Han No: 2
Cağaloğlu İstanbul

Sağlık durumum yüzünden Ticaret Bakanlığından ayrılışım dolayısiyle izhar ettiğiniz hissiyata ve iyilik temennilerinize teşekkürler eder, bu yakın ve samimi ilginizin beni çok mütehassis ettiğini bilhassa belirtir saygı ve sevgilerimi tekrarlarım.

Ahmed Dallı

M. Şevket Eygi’nin Mektubu:


Hannover, 11 Mayıs 1970

Pek muhterem Üstadım Efendim,

Önce selam ve hürmetlerimi arzeder, Cenabı Hak’dan sıhhat, afiyet ve güzel günler dileyerek ellerinizden öperim.

Gurbet hayatının dağdağaları içinde size yazmakta geciktim; kabahatliyim. Ancak ümidim odur ki meşru mazeretim karşısında beni mazur görürsünüz.

Size karşı herhangi bir hürmetsizliğim katiyyen mevzuubahis olamaz. Küçük yaşımdan beri kıymetli yazılarınızı, Büyük Doğuları okuyarak yetişmiş bir kimsenin size ihtiram etmemesi küfran-ı nimet olur. Yukarıda da arzettiğim gibi, çeşitli gaileler ve sıkıntılar içinde mektup yazamadım, o kadar…

Gazete, buyurduğunuz gibi perişandır. Elimden birşey gelmiyor. Çünkü şu anda tam birbuçuk seneden beri gurbetteyim. Muhabere ile gazete idare edilemez. Allah’a çok şükürler olsun ki, hâlâ intişar ediyor…

Muhterem Üstadım. Gerçi bana biraz kırgınsınız… Fakat ben yine sizden bir istirhamda bulunacağım:

BUGÜN’e Mayıs’ın 29 unda başlamak üzere iyi kötü bir hamle yaptırtmak istiyorum. Vaktiyle bendenize bahs etmiştiniz: ADNAN MENDERES’in hayatı hakkında bir tefrika yazmayı… Şayet uygun görürseniz ve bize böyle bir tefrika lütfederseniz, idaresizlikten hayli okuyucu kaybeden ve mali durumu iyice sarsılan gazetemize büyük bir yardımda bulunmuş ve bendenizi minnettar kılmış olursunuz.

Mektubumu size gazeteden Ahmed Hulusi Gürbüzol takdim edecektir. İşin mali vechesini görüşmeğe selahiyeti vardır.

Bilvesile tekrar arz-ı ihtiramat eylerim Üstadım Efendim.

Mehmet Şevket Eygi