Necip Fazıl’a
Gönderilen Telgraflardan
Örnekler
(1)

Celal Bayar’ın Telgrafı:

Büyük Doğu Mecmuası Yazı İşleri Müdürlüğüne

Bir arkadaşım Mecmuanızın 4 Kasım 1949 tarihli sayısının 8 ve 9’uncu sahifelerinde “Celal Bayar” başlığı altında yayınlanan fıkrayı bana gösterdi. Şahsıma ve dolayısiyle Demokrat Partiye karşı bir kısım vatandaşların vicdanlarında şüphe yaratmak gibi kötü maksatla kaleme alındığı besbelli olmasına rağmen, bu fıkrada naklolunan muhaverenin vaki olmadığının aynı sahife ve sütunlarınızda tekzip edilmesini talep ederim.

Celal Bayar

 

Abdullah Gül’ün Telgrafı:

3.7.69

Necip Fazıl Kısakürek’e…

İslam davasının zerre tavizsiz müdafii Üstadımıza İslam davasının agora meydanlarında sağırların kulağını patlatacak gür seslilikte aksiyoneri Büyük Doğu Gençliğinin ruh gıdası mecmuanızı tekrar çıkarışınızdan dolayı size minnettarlıklarımızı arzeder, hangi şartlar altında olursa olsun hal neyi icap ettirirse ettirsin yüzde yüz emrinizde olduğumuzu bildirir hürmetlerimizi sunarız. Yarın elbet bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir.

Mehmet Tekelioğlu
Abdullah Gül
Ahmet Taşcı

Fahri Korutürk’ün Telgrafı:

19.4.73

Sayın Necip Fazıl Kısakürek,

Cumhurbaşkanlığına seçilmem münasebetiyle vaki nazik tebrikinizi ve samimi temennilerinizi hararetle teşekkür eder, mutluluklar dilerim.

Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı

Oğuzhan Asiltürk’ün Telgrafı:

14.8.1975

Sayın Necip Fazıl Kısakürek
İstanbul

23.7.1975 tarihli mektubunuzu aldım. Bahse konu şahsın tayini yapılmıştır.

Bilgilerinizi rica eder saygılar sunarım.

Oğuzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı