Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

N.F.K.
HAKKINDA YAZILANLARA
KAYNAKÇA
(1925-1983)

Bir Küçük Şiir Kitabı

Salih Zeki AKTAY İctihad Dergisi, s.4294-4296, 1925.
Kaldırımlar Abdullah Cevdet KARLIDAĞ İctihad Dergisi, s.5091-5093, 1928
Yeni Türk Şiirinin Şairi Peyami SAFA Cumhuriyet Gazetesi, 3 Teşrinisâni,1928.
Bir Şiir Mecmuası: Kaldırımlar Reşat Nuri GÜNTEKİN Milliyet Gazetesi, 8 Teşrinisâni,1928.
Kaldırımların Necip Fazıl’ı Mustafa Şekip TUNÇ Hayat Mecmuası, 15 Teşrinisâni, 1928.
Kaldırımlar Nahid Sırrı ÖRİK Cumhuriyet Gazetesi,15 Teşrinisâni,1928
Kaldırımlar Ziya Osman SABA Uyanış-Serveti Fünun, 13 Kanunuevvel, 1928.
Necip Fazıl Hakkında Ne Diyorlar? Hikmet Münir EBCİOĞLU Yedigün, Cilt 16, s.412, 1932
Necip Fazıl Nurullah ATAÇ Milliyet, 18 Şubat 1932
Necip Fazıl ve Kop Dağındaki Dükkanı

Ahmet Hamdi TANPINAR

Varlık Dergisi, s.1,13 Temmuz 1933
Ben ve Ötesi Ziya Osman SABA Varlık Dergisi, s.10, 1 Birincikanun 1933.
Matbuat Hayatı: Necip Fazıl Bey Hüseyin Cahit YALÇIN Fikir Hareketleri, Cilt 1, 25 Kanunisani 1934
Durmuş Bir Adam Nurullah ATAÇ Milliyet Gazetesi, 27 Kanunisani 1934
Kendine Tapan Bir Adam Hüseyin Cahit YALÇIN

Fikir Hareketleri, s. 16, 8 Şubat 1934

Tapmak, Polemik, v.s’den Nurullah ATAÇ Milliyet Gazetesi, 14 Şubat 1934
Necip Fazıl ve Piyesi Cahit Sıtkı TARANCI Kurun Gazetesi, 4 Kasım 1935
Tohum Refik Ahmet SEVENGİL Kurun Gazetesi, 1 Teşrinisâni 1935.
Türk Tiyatrosunda Tohum İsmet HULUSİ Türk Tiyatro Dergisi, 1 Teşrinievvel 1935.
Tohum Hüseyin Cahit YALÇIN Fikir Hareketleri, 9 İlkteşrin 1935.
Necip Fazıl’ın Tohumu Peyami SAFA Tan Mecmuası, 31 Teşrinievvel 1935.
Tohum Selami İzzet SEDES Türk Tiyatro Dergisi, s.62, 1 Teşrinisani 1935.
Tohum Ziyad TALHA Zaman Gazetesi, 3 Teşrinisani 1935.
Tohum ve Anadolu Peyami SAFA Hafta Mecmuası, s.4, 1935.
N. Fazıl’ın Tohumu Başka Bir Tohumdur Osman Cemal KAYGILI Kurun Gazetesi, 12 Teşrinisani 1935
Tohum Agah Sırrı LEVEND Eserler ve Şahsiyetler’den, 1935
Necip Fazıl ve Ruhun Şiiri Vasfi Mahir KOCATÜRK Yeni Türk Edebiyatı, 1936
Bir Adam Yaratmak Piyesine Dair Zahir Sıtkı GÜVEMLİ Haber Gazetesi, 9 Ekim 1937
Necip Fazıl Kısakürek Zahir Sıtkı GÜVEMLİ Varlık Dergisi, s.108, 1 Birincikanun 1938
Bir Adam Yaratmak ve İncir Ağacı Zahir Sıtkı GÜVEMLİ Türk Tiyatrosu Dergisi, s.85, 1 İkincikanun 1938.
Necip Fazıl(ın İkinci Eseri Selçuk MİLAR Türk Tiyatrosu Dergisi, s.85, 1 İkincikanun 1938
Takdim Sedat SİMAVİ Yedigün, 4 İkincikanun 1938.
…………………. Y. Kadri KARAOSMANOĞLU Yedigün, 8 Şubat 1938.
…………………. Va-Nü
Akşam, 23 Şubat 1938
Bir Adam Yaratmak Zahir Sıtkı GÜVEMLİ Türk Tiyatrosu Dergisi, s.87, Mart 1938.
Cevap Veriyorum Zahir Sıtkı Türk Tiyatrosu Dergisi, s.87, Mart 1938.
Bir Adam Yaratmak Burhan ARPAD Servetifünun-Uyanış, No.2169-484,17 Mart 1938
Necip Fazıl ve Eseri A. AKSAKOĞLU Gündüz Mecmuası, C.IV, s.24, Mart 1938
Bir Adam Yaratmak Selami İzzet SEDES Türk Tiyatrosu Dergisi, s.89, Mayıs 1938 (25 Şubat 1938. tarihli yazının aynen iktibası)
Bir Adam Yaratmak Selçuk MİLAR Türk Tiyatrosu Dergisi, s.89, Mayıs 1938 (28 Şubat 1938. tarihli Kurun Gazetesinden aynen iktibas)
Edebi Hayatımızda Bir Hâdise (*) Türk Tiyatrosu Dergisi, s.89, Mayıs 1938 (25 Şubat 1938. tarihli Tan Gazetesinden aynen iktibas)
Bir Adam Yaratmak İsmet HULUSİ Türk Tiyatrosu Dergisi, s.89, Mayıs 1938 (24 Şubat 1938. tarihli Son Posta Gazetesinden aynen iktibas)
Bir Adam Yaratmak Münasebetiyle Ali Rıza KORAP Varlık Dergisi, s.119, 15 Haziran 1938.
Küçük Bir Kitap Halid Ziya UŞAKLIGİL SANATA DAİR isimli kitabından, s.69-72, 1938
Necip Fazıl Kısakürek M. Behçet YAZAR Yedigün, s.352,5 Birincikanun 1939
Senfoni Yunus NADİ Yeni Mecmua, s.2, 1939
Senfoni Abidin DİNO Serveti Fünun-Uyanış, 23 İkinciteşrin 1939
Şiir Hakkında’dan Cahit TANYOL Aramak Der., s.1, Nisan 1939
Aşık Tarzı Tesirleri Fevziye Abdullah TANSEL Ülkü Dergisi, s.78, Ağustos 1939
Senfoni Hakkında N.İlhan BERK Serveti Fünun-Uyanış, 31 Ağustos 1939
Söylevci Bir Yazar Özdemir NUTKU ………………….
Necip Fazıl Hakkı SÜHA Yeni Mecmua, s.57, 1940
Necip Fazıl Kısakürek M. Sunullah ARISOY Yeni Türk, s.107, cilt: 9, Teşrinisani 1941
Tiyatro Tenkitleri : PARA Selim Nüzhet GERÇEK Akşam Gazetesi, 28 Şubat 1942
Necip Fazıl Kısakürek İsmail Habip SEVÜK Türk Edebiyatı Tarihi’nden… 1944
Sahne Oyunlarımız Hakkında O. BURİAN / V. GÜLTEKİN Yücel, s.102, Nisan 1945

İzlerimiz

Orhan AZİZOĞLU Amerikan Kolejleri Dergisi, 1948
Tiyatro Buhranı Yaşar Nabi NAYIR Varlık Dergisi, s.343, 1949
Türk Sanatı ve Keneler Mehmet G. ÇELİKMEN Türk Sanatı Ekim, 1954
Sonsuzluk Kervanı Mehmet YASİN (S.KARAKOÇ) Şiir Sanatı, s.1, 15 Ocak 1955
Sonsuzluk Kervanı Orhan OKAY

İst. Sanat-Edeb. Der. 17 Mart 1955

Çile Fikret ADİL Hakimiyet Gaz. Kayseri, 12 Temmuz 1962
Necip Fazıl Kısakürek Halim YAĞCIOĞLU Çağrı, s.83, 1964
Reis Bey

Vecdi BÜRÜN

Büyük Doğu Der. 1964
Reis Bey Mehmet GÖKALP Tohum Dergisi, s.6, 1965
NFK’in Çile Adlı Şiir Kitabının Sis. Lüg. Çetin SÜNGÜ TEZ Çalışması, İst. 1965
Necip Fazıl kısakürek Ahmet KABAKLI Türk Edebiyatı, kitabından… 1965
Büyük Doğu Ekolü Memduh ARSLANOĞLU Uluova Gaz. Elezığ, s.4441, 1967

Büyük Doğu ve Diriliş

Ahmet KABAKLI Tercüman Gaz., 21 Ekim 1967
Necip Fazıl Kısakürek Baki Süha EDİBOĞLU Cumhuriyet Gaz. 5 Şubat 1968
Büyük Doğu Sezai KARAKOÇ Sabah Gaz. 26 Mart 1968
Atatürk İnk. Bakış Hasan PULUR Milliyet Gaz. 16.5. 1968
Politika Falih Rıfkı ATAY Dünya Gaz. 25 Mayıs 1968
Bu Yağmur Turgut UYAR Papirüs Der. s.21, 1968
Sezai Karakoç ve Necip Fazıl

Rasim ÖZDENÖREN

Çıkış Dergisi, s.3, 1968
Şiir Ergun GÖZE Tercüman Gaz. 1969
Şiirlerim Nazım ERİNMEZ Tohum Der. Eylül- Ekim s. 43, 1969
Necip Fazıl Kısakürek
Halit Fahri OZANSOY EDEBİYATÇILAR ÇEVREMDE, isimli kit.,Sümerbank Kültür Yay. 1970
Akif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl Sezai KARAKOÇ Diriliş Der. s.13, Ekim 1970
Bir Adam Yaratmak Sezai KARAKOÇ Diriliş Der. s.14, Kasım 1970
Necip Fazıl’ın Şiiri-1 Sezai KARAKOÇ Diriliş Der. s.15, Aralık 1970
Necip Fazıl’ın Şiiri-2 Sezai KARAKOÇ Diriliş Der. s.16, 1970
N.Fazıl’ın Piyeslerine Umumi Bakış F. Yasemin ŞAR Mezuniyet Tezi, İstanbul 1971
Esselam Bekir OĞUZBAŞARAN Milli Gazete, 1 Mayıs 1973
Kaldırımlar Mehmet KAPLAN Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, kitabından, s.65-68
Çile Mehmet TEKELİOĞLU Yeni Sanat, Nisan 1974
Ruhun ve İnancın Şiiri Mustafa MİYASOĞLU Millî Gazete, 4 Mayıs 1974

Çile

Ergun GÖZE

Tercüman 26 Mayıs 1974
Necip Fazıl’ın Şiiri-3 Sezai KARAKOÇ

Diriliş Der. s.3, Kasım 1974

Şiirden Yunus’a Ebubekir EROĞLU Diriliş Der. s.4, 1974
Öldürülen 50. Yıl Ahmet GÜNER Ortadoğu Gaz. 25 Kasım 1975
Büyük Şair ve 50. Yıl Vecdi BÜRÜN Ortadoğu Gaz. 26 Kasım 1975
50. Sanat Yılı Jübilesi (*) Ufuk Haftalık Gaz. 3 Aralık 1975
Esselam Rasim ÖZDENÖREN Mavera, s.2, Ocak 1977
Düşüşten Sonra Mustafa ÖZER 1977
Necip Fazıl ve Ben Vahap KABAHASANOĞLU Türk Edebiyatı Der. s.51, Ocak 1978
Sonsuzluk Kervanı Mustafa MİYASOĞLU 1978
Mukaddes Dâva Mustafa YAZGAN Yeni Devir Gaz. 13 Ocak 1978
Necip Fazıl Kısakürek Osman Nuri EKİZ Meşale, s.32, Mayıs 1979
Ene’l Hak Sevinç ÇOKUM Türk Edebiyatı Dergisi, s.81, 1980

Bir Törenin Ardından

Ahmet KABAKLI Tercüman Gaz. 28.5.1980
Necip Fazıl Taha AKYOL Hergün Gaz. 28.5.1980
Sultan-üş Şüera A. Gaffar TAŞKIN Yeni Devir, 31.5.1980
Roman Geleneği ve Aynadaki Yalan Durali YILMAZ

Hareket s. 16-17, Haziran 1980

Aynadaki Yalan-1 Bekir OĞUZBAŞARAN Küçük Dergi s. 13, Haziran 1980
Aynadaki Yalan-2 Bekir OĞUZBAŞARAN Küçük Dergi s. 14, Temmuz 1980
Necip Fazıl’a Saygı Tahir Kutsi MAKAL Orta Doğu. 3.6.1980
Sultan-üş Şüera Mehmet Şevki EYGİ Büyük Gazete, 4.6.1980
N. Fazıl’ın Tiyatro Eserlerinin Madde ve Mana açısından Genel Bir Değerlen. Hasan ÇEBİ Veli Yayınları, İst. 1981
Bir Dahi Portresi Ayhan SONGAR Türk Edebiyatı Der. s.101, Mart 1982
Necip Fazıl Kısakürek M. Orhan OKAY Türk Dili ve Edeb. Ans. . c V, Dergah yay. 1982
Aynadaki Yalan’a Dair Nazım Hikmet POLAT Kültür ve Sanat s.19, 1982